Tandhygienist

Med årlig kontroll och enkla metoder kan du nå en frisk munhälsa. Vi på Telgetandvård erbjuder alla våra kunder 2 besök per år hos vår tandhygienist Tania. Vårt tillvägagångsätt är följande, du får ett SMS 2 veckor innan ditt planerade besök och behöver på så sätt inte tänka på något annat än vara på plats på utsatt tid.